Bir Zamanlar Anadolu’da

henüz kapsamlı derlemelerin zenginleştirdiği bir literatüre sahip değil, o yüzden kitap Türkçede bir ilk.

Adından da anlaşılacağı üzere kitaptaki makaleler hukukun sinemadaki izlerinin yansımalarını gözlemliyor, sorunsalları saptıyor ve okuru da metne dahil ediyor.

Bir sinema filminin izleyiciliğinden onu okumaya tabi tutan bir metnin okurluğuna geçiş yapabilmek ayrı bir dikkati gerektiriyor. Bir sinema eleştirmeninin teknik bakışından çok farklı olan makaleler salt kuramsal bir üstdilin de ötesinde bir üsluba sahip. Filmlerin ele alınışında bütünlüklü bir tutum hakim. Her makalede bir filmin derinlemesine incelemesi tematik bir plan izlenerek yapılıyor. Okurun, sinema sanatını hukuki sorunların okunabilirliğini sağlayan bir disiplinlerarası köprü olarak görmesi sağlanıyor. Bu anlamıyla filmler bir disiplinin perspektifinden okumaya tabi tutuluyor.

Bir Cevap Yazın