Tanpınar

“Hayatına bütün müdahalesi kendi kendisini göz hapsine almaktan ileriye gitmiyordu.”

Yaz Yağmuru